Monday, February 9, 2009

komunikasi berkesan...
sebelum seseorang itu ingin berkomunikasi secara berkesan, ia perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi..di bawah ini, saya ada terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan sebagai komunikasi berkesan..


Komunikasi ialah menyampaikan dan menerima pandangan iaitu idea serta perasaan. hal ini bertujuan untuk menukar persepsi dan tingkahlaku manusia. kita boleh berkomunikasi secara verbal atau non-verbal. Verbal ialah cara komunikasi secara lisan iaitu melalui percakapan. manakala non-verbal pula merupakan komunikasi bukan lisan iaitu menerusi perbuatan ataupun simbol.

komunikasi berkesan ialah komunikasi di mana maksud yang diberi oleh pemberi adalah difahami oleh penerima. Selain itu, jika anda mampu untuk membayangkan maksud yang anda ingin ungkapkan maka, anda mampu untuk mengingat mesej atau makna yang diungkapkan itu. selain daripada membayangkan makna, anda juga boleh menzahirkan makna secara verbal beserta intonasi suara yang bersesuaian. intonasi tersebut mampu menguatkan makna yang disampaikan.

p/s: saya harap anda semua faham apa yang dimaksudkan dengan komunikasi berkesan. perkara penting yang perlu diingat ialah makna yang dilahirkan secara verbal atau non-verbal itu harus difahami oleh penerima supaya ia boleh menjadi sebuah komunikasi yang berkesan...

0 Comments:

Post a CommentThere was an error in this gadget