Thursday, May 19, 2011

Item Pemantauan GBKSM


JABATAN PELAJARAN NEGERI

PULAU PINANG

JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANGINSTRUMEN PEMANTAUAN

PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING(PBK)

SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH RENDAH


BAHAGIAN B : SENARAI SEMAK PERKHIDMATAN

BIL

ITEM/PERKARA

SENARAI SEMAK

ULASAN/CATATAN

ADA

TIADA

1

Perancangan Tahunan

1.1 Perancangan berjilid lengkap

1.2 Tentukan tarikh,tempat, masa

1.3 Sasaran dinyatakan

1.4 Personelia ditentukan

1.5 Piawai dan petunjuk prestasi

2

Pengurusan & Pentadbiran

2.1 JK Penyelaras PBK Sekolah

2.2 Buku Daftar Klien [Sulit]

2.3 Laporan Sesi [Sulit]

2.4 Pengurusan Fail & Rekod

2.5 Borang-Borang Perkhidmatan

2.6 Buku Kehadiran Pelajar

2.7 Buku Pelawat/Tetamu

2.8 Maklumat/Rekod Kewangan

2.9 Buku Panduan Pelaksanaan

2.10 Sebaran Maklumat PBK

2.11 Fail Meja

2.12 Sasaran Kerja Tahunan(SKT)

3

Buku Rekod Perkhidmatan

3.1 Profil Diri GBK/Kaunselor

3.2 Statistik pelajar/sekolah

3.3 Carta Organisasi lengkap

3.4 Rancangan Tahunan PBK

3.5 Anggaran Perbelanjaan

3.6 Rekod Harian PBK

3.7 Analisis mingguan/bulanan

3.8 Rumusan tahunan [Data L4]

3.9 Rekod Pergerakan GBK

3.10 Disemak oleh Pengetua/GB

3.11 Maklumat tambahan

4

Perancangan Mengikut Bidang

4.1 Akademik

4.2 Kerjaya

4.3 Psikososial & Kesejahteraan

Mental

4.4 Pendidikan Pencegahan

Dadah (PPDa)

4.5 Pembangunan Diri

4.6 Keibubapaan

4.7 Sesi Kaunseling

5

Pelaksanaan Bidang Akademik

5.1 Pemilihan pakej/MP elektif

5.2 Kemahiran belajar

5.3 Maklumat pendidikan lanjutan

5.4 Kemahiran peperiksaan

6

Pelaksanaan Bidang Kerjaya

6.1 Model Kaunseling Kerjaya

6.2 Inventori Ujian Psikologi

6.3 Bimbingan Kerjaya

6.4 Karnival Kerjaya

7

Pelaksanaan Bidang Psikososial

7.1 Program suaikenal

7.2 Ujian Personaliti/Soal Selidik

7.3 Perkembangan keremajaan

7.4 Kemahiran interpersonal

8

Pelaksanaan Bidang PPDa

8.1 Pengurusan & Kepimpinan

8.2 Kurikulum

8.3 Kokurikulum

8.4 Pembangunan Sahsiah

9

Pelaksanaan Bidang Pembangunan Diri

9.1 Kepimpinan

9.2 Komunikasi dan penampilan

9.3 Membuat keputusan

10.

Pelaksanaan Bidang Keibubapaan

10.1 Konfrensi keibubapaan

10.2 Konsultasi kepada PIBG

11.3 Kaunseling keluarga

11.4 Lawatan ke rumah

11.

Pelaksanaan Sesi Kaunseling

11.1 Kes Akademik

11.2 Kes Kerjaya

11.3 Kes Keluarga

11.4 Kes Psikososial

11.5 Kes Peribadi

11.6 Kes Disiplin

11.7 Kes Dadah/Rokok/HIV/AIDS

11.8 Peratus dari enrolmen

11.9 Menerima rujukan guru

11.10 Merujukkan klien

12

JK & Carta Organisasi

12.1 AJK wujud dan berfungsi

12.2 GBK menjawab kepada Pengetua/Guru Besar

13.

Pengurusan Fail & Rekod

13.1 Fail Am (Pengurusan & SPI)

13.2 Fail Bidang – 6 bidang

13.3 Fail Dokumentasi/Laporan

13.4 Fail Stok & Kewangan

14.

Borang-Borang Perkhidmatan

14.1 Borang BK01 hingga BK20

14.2 Borang BK13 [L4] dalam

bentuk elektronik (MS Excell)

14.3 Senarai Semak Keperluan

14.4 Senarai Semak Keibubapaan

14.5 Senarai Semak untuk LDP

14.6 Salinan data/program SMM

15.

Kaunseling Berfokus

15.1 Kertas Cadangan diperakui

15.2 Ada tindakan dan dapatan

15.3 Laporan dan dokumentasi

16.

Program Khas/Inovasi

16.1 Kertas Cadangan diperakui

16.2 Ada tindakan dan dapatan

16.3 Laporan dan dokumentasi

17

Pembimbing Rakan Sebaya

17.1 Perancangan Latihan

17.2 Buku Modul Latihan PRS

17.3 Log Aktiviti PRS

17.4 PRS berperanan di sekolah

18

Bilik Kaunseling

18.1 Bilik khas untuk sesi

18.2 Papan Kenyataan luar/dalam

18.3 Carta Organisasi

18.4 Maklumat sulit berkunci

18.5 Rak/sudut bermaklumat

18.6 Kondusif dan teraputik

18.7 Lokasi yang strategik

19

Pengurusan Kelab Kaunseling

19.1 Senarai Nama Ahli

19.2 Perancangan Aktiviti

19.3 Buku Log/Laporan


0 Comments:

Post a Comment